Skip to main content

Programy gospodarki współdzielenia i mobilności

Firmom, które oferują transakcje typu peer-to-peer, Marsh może pomóc w określeniu odpowiedzialności i ograniczeniu nowych rodzajów ryzyka, oferując dodatkowe rozwiązania dla klientów.

Ubezpieczenie odgrywa istotną rolę w systemie zaufania, który stanowi podstawę dostępu do usługi, chroniąc jednocześnie platformę i użytkownika w przypadku, gdy odpowiedzialność za ryzyko może nie być jasna. Aby dotrzymać kroku przyspieszającym zmianom, konieczne będzie zapewnienie innowacyjnych form ubezpieczeń, które będą wspierać najnowsze sposoby przemieszczania się, dzielenia i zaufania.

W Marsh pomożemy Państwa firmie opracować program ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, który pozwoli lepiej przewidywać i ograniczać ryzyko związane z gospodarką współdzielenia i mobilnością. Przyjęcie proaktywnego podejścia może pomóc zniwelować potencjalne konsekwencje prawne i finansowe w przypadku obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub innych strat.

Nasi wiodący w branży doradcy mogą zaoferować zintegrowane rozwiązania cyfrowe, które zapewnią niezawodny user experience dla odbiorców Państwa usług, jednocześnie rozwijając Państwa markę i zwiększając satysfakcję klientów. Nasz Zespół opracowuje programy ubezpieczeniowe starannie dostosowane do potrzeb klienta.

Postpandemiczna przyszłość usług transportowych

COVID-19 zmienił dotychczasowe wzorce mobilności i gospodarkę współdzielenia na całym świecie. Niniejszy raport analizuje te trendy i omawia, jak zmienia się ryzyko dla firm z branży mobilności.

FAQ

Gospodarka współdzielenia zmienia tradycyjne relacje między stronami transakcji. Osoby fizyczne angażują się w technologie, aby uczestniczyć w transakcji współdzielenia - albo jako dostawca usługi, lub jej użytkownik. Tradycyjna transakcja z udziałem dwóch stron rozszerza się obecnie na dodatkowe strony. Oprócz dostawcy i użytkownika, częścią transakcji jest teraz platforma technologiczna. W zależności od świadczonej usługi, zaangażowana może być również restauracja, pojazd autonomiczny czy budynek mieszkalny. W przypadku obrażeń, określenie odpowiedzialności i zidentyfikowanie właściwego pokrycia może być bardzo skomplikowane.

Dzięki doświadczonym i wykwalifikowanym specjalistom, poświęcamy należyty czas na analizę Państwa działalności i specyficznych dla niej ryzyk. Następnie tworzymy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb i zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach projektu ubezpieczeniowego (projektowanie, lokowanie, wdrażanie, zarządzanie) dla dostarczenia unikalnej oferty sharing economy.

Mając biura w ponad 130 krajach, jesteśmy w stanie wspierać międzynarodowe ambicje Państwa firmy. Posiadamy  Zespół dedykowany obszarowi gospodarki współdzielenia i mobilności w każdym regionie świata, aby zapewnić globalne i wszechstronne podejście, przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń regulacyjnych i kulturowych każdego kraju.

Naszą ofertę tworzymy w oparciu o znajomość rynku, zapewniając możliwie najlepsze rozwiązania projektowe, inwestycyjne i zarządcze.

Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych jest działalnością regulowaną, w szczególności przez Dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz podobne regulacje na całym świecie. W Marsh jesteśmy świadomi istnienia różnych procedur, które są wprowadzane, aby zapewnić zgodność oferty ubezpieczeniowej z lokalnymi przepisami.

Innowacje, które firmy z sektora gospodarki współdzielenia wnoszą do danej branży, są również bardzo destrukcyjne. Z uwagi na fakt, iż tradycyjni gracze w branży są zagrożeni przez nowe modele biznesowe, mogą zwracać się do organów regulacyjnych, aby pomóc chronić swój udział w rynku, zwłaszcza w branżach już silnie regulowanych, takich jak transport i mieszkalnictwo. Firmy z sektora gospodarki współdzielonej zazwyczaj polegają na wykonawcach w celu realizacji transakcji, jednak na całym świecie pojawiają się inicjatywy prawne, aby zaklasyfikować te podmioty jako pracowników, a nie wykonawców. Zmiana klasyfikacji pracowników gospodarki współdzielenia mogłaby radykalnie zmienić modele biznesowe i profile ryzyka.

Podczas gdy technologia umożliwia i zasila gospodarkę współdzielenia, awarie technologiczne z powodu cyberataku lub usterek fizycznych są również jednym z jej największych zagrożeń. Platformy gospodarki współdzielenia często przechowują dane osobowe i informacje o płatnościach, co czyni je cennym celem dla cyberprzestępców. Wzrost liczby ataków typu ransomware we wszystkich branżach powinien być bardzo niepokojący dla firm z sektora ekonomii współdzielenia. Atak, który wyłącza platformę, skutecznie odcina wszystkie strumienie przychodów.