Global Insurance Market Update

Azja Q1 2022

Ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku w Azji wzrosły o 3%, notując spadek z 4% w poprzednim kwartale – kontynuując spowolnienie wzrostu.

beautiful nanpu bridge at dusk,crosses huangpu river,shanghai,China

Tempo wzrostu cen ubezpieczeń nadal spada

Ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku w Azji wzrosły o 3%, notując spadek z 4% w poprzednim kwartale – kontynuując spowolnienie wzrostu.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 2% w porównaniu do 3% w czwartym kwartale.  

 • Ponownie obserwowano zwiększoną konkurencję wśród ubezpieczycieli, którzy koncentrowali się na klientach bezszkodowych w branżach niskiego ryzyka.
 • Rynek pozostał wymagający dla ryzyk katastroficznych, branż o wysokim ryzyku oraz klientów szkodowych.
 • Klienci z branż o wysokim ryzyku oraz szkodowi odnotowali ponadprzeciętne wzrosty.

Ubezpieczenia OC zanotowały 2% wzrost cen, taki sam jak w czwartym kwartale 2021.

 • Duże straty wpływały na zachowania ubezpieczycieli, a Klienci z wysoką szkodowością programów napotykali na trudności związane z plasowaniem polis.
 • W ciągu kwartału ubezpieczyciele zaczęli wykazywać zaniepokojenie inflacją w zakresie szkód.
 • Pojemność nadal była duża, jednak ubezpieczyciele międzynarodowi ograniczali pojemność w warstwach nadwyżkowych, szczególnie w przypadku ubezpieczeń wycofania produktu z rynku i OC za produkt.

Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych wzrosły o 13%, notując spadek z 17% w poprzednim kwartale.

 • Firmy notowane na amerykańskiej giełdzie i prowadzące działalność w Stanach Zjednoczonych nadal napotykają na problemy z dostępnością ofert.
 • W przypadku instytucji finansowych ceny zaczęły spadać, choć ubezpieczyciele nadal zarządzali poziomem pojemności i retencji.
 • Rynek cybernetyczny wciąż jest wymagający, a oprogramowanie ransomware wywiera znaczną presję na wysokość składek; ubezpieczyciele starają się zarządzać ryzykiem, jednocześnie rozwijając swoje portfele.
 • Ubezpieczyciele oferujący programy OC zawodowej (PI) wykazali gotowość do sprzedaży detalicznej zindywidualizowanych ofert dla małych i średnich klientów.
 • Duże programy PI odnotowały jednak wzrost stawek - szczególnie w branży komunikacji, mediów i technologii.