Global Insurance Market Update

Stany Zjednoczone Q1 2022

W Stanach Zjednoczonych Ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 12% - notując niewielki spadek w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami.

Panorama of Chicago

Szkody cybernetyczne wywierają presję na linie finansowe i profesjonalne

Ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 12% - notując niewielki spadek w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Wzrost cen ubezpieczeń majątkowych był na podobnym poziomie, jak w czwartym kwartale 2021 r. i wyniósł 7%.

 • Pierwszy kwartał 2022 roku był 18-stym z rzędu kwartałem, w którym nastąpił wzrost stawek, choć  w ubiegłym roku obserwowaliśmy oznaki wyhamowywania tempa wzrostu cen ubezpieczeń. 
 • Klienci szkodowi oraz podmioty z niską oceną poziomu zarządzania ryzykiem byli w znacznym stopniu narażeni na ryzyko katastrofy (CAT) - w tym pożary, burze konwekcyjne i powodzie pluwialne - na ogół doświadczali podwyżek stawek, które były znacznie powyżej średniej.
 • Ubezpieczyciele nadal uważnie przyglądali się warunkowemu ubezpieczenie utraty zysku spowodowanej zakłóceniem działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku nienazwanych dostawców. Ubezpieczyciele dążyli ponadto do zaostrzenia warunków ubezpieczenia dotyczących udziału własnego, cybernetycznych szkód niefizycznych, wyłączeń chorób zakaźnych czy przedłużenia okresu ochrony. Zakłady ubezpieczeń dokładnie analizowały pokrycie na wtórne zagrożenia CAT, zaostrzając jednocześnie ceny; w efekcie czego pojemność linii znacznie się zmniejszyła, co w negatywny sposób przełożyło się na portfele Klientów narażonych głównie na ryzyko pożarów. 
 • Klienci bezszkodowi, z wysoką oceną poziomu zarządzania ryzykiem i w branżach poszukiwanych przez ubezpieczycieli nadal mieli dostęp do nadwyżek, co ponownie pomogło złagodzić wzrost cen i pogorszenie warunków polis.
 • Ocena zagrożeń stała się punktem centralnym praktycznie przy każdym odnowieniu polisy przez wszystkich ubezpieczycieli, szczególnie w związku z obawami dotyczącymi obecnej inflacji, wyzwań związanych z łańcuchem dostaw i brakiem siły roboczej. Doświadczenia szkodowe, w których skorygowane kwoty szkód znacznie przekraczały zgłoszone wartości, jeszcze bardziej zwiększyły zainteresowanie ubezpieczycieli tą kwestią.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 4%, podobnie jak w czwartym kwartale 2021 roku. Wyjątek stanowiły ubezpieczenia pracownicze, których wzrost wyniósł 6%.

 • Konkurencyjny rynek ubezpieczeń pracowniczych pomógł zrównoważyć niektóre wzrosty w zakresie ubezpieczeń OC komunikacyjnego i OC ogólnej.
 • Ubezpieczyciele wykazali gotowość do negocjowania stawek w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i OC ogólnej w celu zwiększenia rentowności linii ubezpieczeń pracownicznych.
 • Tempo wzrostu cen ubezpieczenia nadwyżkowego OC było podobne jak w czwartym kwartale 2021 roku i wyniosło 10%.

Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych, napędzane głównie przez ubezpieczenia cybernetyczne, wzrosły o 28%, co oznacza spadek w porównaniu z 34% w czwartym kwartałem 2021 r.

 • Ceny ubezpieczeń D&O dla spółek giełdowych wzrosły o 3%, odnotowując spadek z 6% w poprzednim kwartale, kontynuując tym samym tendencję spadkową z poziomu 10% wzrostu w trzecim kwartale 2021.
  • Nowa pojemność zwiększyła konkurencję w warstwach od średniej do wysokiej nadwyżki.
  • Ubezpieczyciele podejmują również działania mające na celu obniżenie poziomu ochrony ubezpieczeniowej poprzez oferowanie warstwy podstawowej oraz pierwszej lub drugiej warstwy nadwyżkowej.
 • Niekorzystne orzeczenia sądowe dodatkowo obciążają i tak już wymagające ubezpieczenia powiernicze. Ubezpieczyciele nadal podnosili minimalne franszyzy i wprowadzali zaostrzone wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Ceny polis cybernetycznych wzrosły o 110%, na co wpływ miała ponowna wycena i odnowienia cyber polis.
  • Zwiększona częstotliwość i dotkliwość szkód w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu cen ubezpieczeń. 
  • Ponad 60% klientów przyjęło wyższe kwoty franszyz redukcyjnych, aby zrównoważyć wysokość składek.
  • Ubezpieczenie cybernetyczne nadal koncentrowało się na środowisku kontroli firmy i dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
  • Wojna na Ukrainie zaostrzyła obawy związane z ekspozycjami systemowymi i ryzykiem akumulacji.
 • Ceny polis ubezpieczeniowych dla Instytucji Finansowych wzrosły o 29%.
 • Ceny ubezpieczeń od błędów i zaniechań (E&O) wzrosły o 73%. Z wyłączeniem ubezpieczeń cybernetycznych, polisy E&O wzrosły o 12%.