Skip to main content

Global Insurance Market Update

Stany Zjednoczone Q3 2022

W Stanach Zjednoczonych stawki w trzecim kwartale wzrosły o 5%, w porównaniu do 10% w Q2.

Panorama of Chicago

Ceny ubezpieczeń majątkowych rosną w coraz szybszym tempie

W Stanach Zjednoczonych stawki w trzecim kwartale 2022 roku wzrosły o 5% w porównaniu do 10% w poprzednim kwartale.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 8% w trzecim kwartale; jest to dwudziesty kwartał z rzędu, w którym odnotowuje się podwyżki cen.

 • Łączna wartość ubezpieczenia wzrosła o 8% w tym kwartale.
 • Wzrost cen, którego doświadczyli klienci w trzecim kwartale, był spowodowany zmianami na rynku reasekuracji traktatowej i fakultatywnej w połowie roku.
 • Wycena była głównym punktem zainteresowania ubezpieczycieli majątkowych przy praktycznie każdym odnowieniu umowy, głównie ze względu na obawy związane z inflacją, łańcuchem dostaw, brakiem siły roboczej i doświadczenia ze szkodami, w których skorygowane kwoty strat były znacznie wyższe od zgłoszonych wartości.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 3% w porównaniu z 6% wzrostem w ostatnim kwartale; z wyłączeniem odszkodowań pracowniczych wzrost ten wyniósł 5%.

 • Ubezpieczyciele uważnie monitorowali takie obszary jak inflacja, ponowne otwarcie systemów sądowych, wzrost liczby pojazdów na drogach i niedawne huragany.
 • Rynek podstawowych ubezpieczeń OC pozostał konkurencyjny, jednak ubezpieczyciele nadal starali się o podwyżki w niektórych obszarach.
 • Na ceny ubezpieczeń OC nadal wpływały odszkodowania pracownicze, a także umiarkowane podwyżki za ubezpieczenia parasolowe i nadwyżkowe, co pomogło obniżyć średnie podwyżki cen za ubezpieczenia pojazdów.
 • Obecni na rynku ubezpieczyciele zazwyczaj oferowali warunki, które miały powstrzymać klientów z branży ubezpieczeń OC przed wejściem na rynek w momencie odnawiania umowy.
 • Stawki za nadwyżkę OC wzrosły o 7% w porównaniu z 16% w drugim kwartale, ponieważ rynek nadal korzystał z nowych podmiotów i zwiększonej konkurencji:
  • Ubezpieczyciele w dalszym ciągu monitorowali rozwijające się trendy szkodowe z powodu ponownego otwierania sądów zamkniętych na czas COVID-19, a co za tym idzie szybszego orzekania.
  • Ubezpieczyciele wyrazili zwiększone obawy dotyczące m.in.  związków per- i polifluoroalkilowych oraz perfluooktanowych (PFAS/PFOS), tzw. „wiecznych chemikaliów”.

Ceny w liniach finansowych i profesjonalnych spadły o 6% w trzecim kwartale – spadek z 21%.

 • Spadek cen o 9% w przypadku ubezpieczeń D&O dla spółek giełdowych po 6% spadku w poprzednim kwartale. Jest to spowodowane nową pojemnością i konkurencją:
  • Ubezpieczyciele byli skłonni zwiększać pojemność.
  • W sierpniu 2022 87% odnowień doświadczyło spadku całkowitych cen programów.
  • Ubezpieczyciele poszukiwali relacji z innymi, bardziej wymagającymi ryzykami, takimi jak cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność powiernicza, starając się pozyskać warstwy ubezpieczenia D&O.
 • Rynki powiernicze nadal borykały się z problemami związanymi z niekorzystnymi wyrokami sądowymi oraz sporami dotyczącymi nadmiernych opłat w ramach planów ERISA 401k; ubezpieczyciele wyrazili obawy związane z nieprzewidywalnością cenową tego produktu.

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 48% w trzecim kwartale, w porównaniu do 79% wzrostu w poprzednim.

 • Rynek ubezpieczeń cybernetycznych doświadczył zwiększonej konkurencji; więcej ubezpieczycieli zwiększyło pojemność dla ubezpieczonych z silną kontrolą cyberbezpieczeństwa.
 • Zwiększona konkurencja wynika z wielu czynników, w tym: ulepszonych kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego, skutków podwyższenia poziomu retencji i korekty stawek w 2021 roku, zmniejszenia częstotliwości szkód w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pomimo braku zmiany ich dotkliwości – według wielu ubezpieczycieli – oraz wyższych stóp procentowych, co powoduje, że ubezpieczyciele szukają wzrostu przychodów.
 • W branży i na forum rządowym kontynuowano dyskusje dotyczące ryzyk systemowych i skorelowanego charakteru ryzyka cybernetycznego.

Global Insurance Market Index – 2022 Q3