Skip to main content

Dzieła sztuki, przemysł jubilerski i numizmatyczny

Ubezpieczenia kosztowności to niszowy rynek ubezpieczeniowy, który chroni cenne aktywa, takie jak dzieła sztuki, biżuterię, gotówkę i kryptowaluty. Nasi wyspecjalizowani brokerzy współpracują z ubezpieczycielami w celu dostarczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań, które będą chronić aktywa Klienta do ich pełnej wartości.

Globalny klimat gospodarczy charakteryzuje się niskimi stopami procentowymi, rosnącą inflacją i wzrostem wartości aktywów takich, jak złoto, dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. 

Banknoty, dzieła sztuki, biżuteria, metale i kamienie szlachetne, wino, zabytkowe samochody, pamiątki, klasyki filmowe, eksponaty historyczne, antyki, meble i tkaniny to poszukiwane cenne przedmioty, które wymagają ochrony zarówno podczas transportu, jak i przechowywania. 

W dobie postępującej cyfryzacji, do tej listy można również dodać kryptowaluty, sztukę cyfrową oraz nowy rodzaj aktywów w postaci niezbywalnych tokenów (non-fungible token – NFT). Dotyczy to również marek luksusowych, które wciąż odnotowują wzrost sprzedaży. 

Wszystkie przedmioty wartościowe są dziś narażone na fizyczne, jak i cyfrowe zagrożenia.  

Potrzeba niezwykle wysokich limitów i elastyczności odzwierciedla znaczenie specjalistycznej wiedzy w zakresie obsługi tego rodzajów aktywów i ekspozycji na ryzyko. Równie ważni w tym aspekcie są także wyspecjalizowani doradcy ds. obsługi i likwidacji szkód.

Od 40 lat dedykowana Praktyka Marsh wyróżniająca się specjalistyczną wiedzą na temat rynku i branży, współpracuje z ubezpieczycielami w celu tworzenia dostosowanych do potrzeb rozwiązań w zakresie ubezpieczeń dzieł sztuki i kosztowności dla organizacji i osób prywatnych. 

Nasi eksperci dostarczą potrzebne rozwiązania, niezależnie od tego, czy zajmują się Państwo wydobyciem, tworzeniem, przechowywaniem, sprzedażą, ekspozycją, obróbką i/lub transportem przedmiotów wartościowych. Zespół Marsh wesprze ponadto Państwa w uzyskaniu szerokiego zakresu ochrony, wykraczającego poza przyjęte standardy rynkowe, a także zapewni sprawną i wysokiej jakości obsługę roszczeń, aby sprostać wszelkim wyzwaniom związanym z likwidacją nawet najbardziej skomplikowanych szkód.

Często zadawane pytania

Biorąc pod uwagę wysoką wartość dzieł sztuki i różnego rodzaju kosztowności, aktywa te są narażone na liczne zagrożenia fizyczne i cyfrowe. 90% wszystkich szkód dotyczących kosztowności spowodowanych jest kradzieżami dokonywanymi przez pracowników, podczas gdy 90% szkód związanych z dziełami sztuki wynika z przypadkowych uszkodzeń. Inne przyczyny: rabunek, tajemnicze zniknięcia, pożar lub powódź, ryzyko cybernetyczne, elektroniczny transfer środków i tranzyt.

Marsh współpracuje z wieloma zewnętrznymi konsultantami- w celu dostarczenia wybranym ubezpieczycielom wnikliwej analizy ryzyka dla uzyskania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dla Państwa przedmiotów wartościowych.

Ubezpieczenie to chroni dzieła sztuki, metale szlachetne, gotówkę oraz mienie o wysokiej wartościprzed fizyczną utratą lub uszkodzeniem podczas przechowywania lub w trakcie tranzytu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące kategorie przedmiotów i osób:

 • Złoto, srebro, pallad i inne metale szlachetne, od wydobycia po dystrybucję
 • Producentów biżuterii, hurtowników i/lub sprzedawców detalicznych
 • Transport gotówki
 • Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie
 • Klasyczne samochody
 • Bankomaty
 • Kryptowaluty i sztukę cyfrową
 • Marki luksusowe

Polisy obejmujące dzieła sztuki i kosztowności zazwyczaj zapewniają ochronę od „wszelkiego ryzyka fizycznych strat lub uszkodzeń”. Istnieją jednak pewne wyłączenia, takie jak:

 • Wojna i terroryzm
 • Zdarzenia nuklearne, chemiczne i biologiczne
 • Oszustwa właściciela
 • Cyberprzestępczość

To, kto nabywa ubezpieczenie dzieł sztuki i innych przedmiotów, zależy od charakteru wydobywanych, tworzonych, sprzedawanych, przechowywanych, eksponowanych, przenoszonych i/lub transportowanych przedmiotów.

Nabywcami mogą być korporacje, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa handlu detalicznego i hurtowego, handlowcy, wyspecjalizowane firmy logistyczne, firmymagazynowe, firmy wydobywcze, muzea, specjalistyczne galerie, domy aukcyjne, uniwersytety, biblioteki, sprzedawcy internetowi, osoby prywatne i wiele innych podmiotów.

Wraz ze wzrostem wartości na przestrzeni lat, organizacje, które niegdyś chroniły swoje cenne aktywa w ramach zwykłej polisy majątkowej, obecnie są świadome korzyści z posiadania specjalistycznego ubezpieczenia kosztowności.

Ubezpieczenia kosztowności są o wiele bardziej elastyczne i zapewniają ochronę stworzoną przez wyspecjalizowanych brokerów i ubezpieczycieli, która jest dostosowana do wymagań nabywców. W przeciwieństwie do innych standardowych polis, warunki ubezpieczenia kosztowności mogą być zmieniane w zależności od potrzeb i zakresu działalności Klienta. Na przykład, podstawę wyceny przedmiotu w tej polisie często stanowi cena zakupu lub aktualna wartość rynkowa, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. Co najważniejsze, ubezpieczenia kosztowności odpowiadają na roszczenia w sposób, który chroni cenne aktywa nabywców. Przekonaliśmy się o tym w przypadku uniwersytetów, bibliotek, muzeów, kopalni, sklepów jubilerskich, banków i wielu innych miejsc.

Tak. Polisy te mogą obejmować transport aktywów na całym świecie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, jaką można zakupić, zależy od wartości i lokalizacji Państwa aktywów.

Dzięki posiadanej, zróżnicowanej ofercie produktów i bogatemu doświadczeniu branżowemu możemy pomóc w znalezieniu rozwiązań zapewniających ochronę Państwa cennych przedmiotów.

Marsh oferuje wiele autorskich rozwiązań w zakresie plasowania ubezpieczeń, które mogą ułatwić pozyskanie ochrony do pełnej wartości aktywów. Jednym z nich jest znana na rynku polisa MMC, która może zapewnić limit do 1,25 mld USD dla pojedynczej lokalizacji. W tym przypadku umowa jest wymagana tylko przez dwóch ubezpieczycieli, co oznacza, że często jesteśmy w stanie dostarczyć wycenę i zapewnić ubezpieczenie w ciągu 24 godzin.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Blanka Kuzdro-Chodor

Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego

 • Poland