Skip to main content

Marsh Risk Advisory

Zespół Marsh jako zaufany partner wspierający klientów w obliczu zmian, pomaga w przygotowaniu się na przyszłe wyzwania i wykorzystaniu pojawiających się możliwości poprzez proaktywne doradztwo w zakresie ryzyka w celu zwiększenia odporności i bezpieczeństwa firm.

Ryzyko stanowi coraz większe wyzwanie dla wszystkich firm. Organizacje na całym świecie są narażone na zakłócenia spowodowane ryzykiem geopolitycznym, pandemicznym i regulacyjnym. Szybki rozwój technologii powoduje konieczność dostosowania się do najnowszych zagrożeń cyfrowych i cybernetycznych. Budowanie odporności wymaga balansowania pomiędzy ryzykiem a możliwościami w obliczu istotnych zmian.

Specjaliści Marsh Advisory posiadają wiodącą wiedzę o ryzyku, przeprowadzają zaawansowane analizy oparte o najlepsze dane oraz dynamicznie dostosowują rozwiązania do Państwa celów biznesowych. Wiedza i doradztwo naszych specjalistów pomagają w obniżeniu kosztów ryzyka, poprawieniu wyników i wdrażaniu nowych strategii w celu rozszerzenia możliwości Państwa firmy i wyprzedzenia ryzyka.

Dzięki wiodącej wiedzy dostosowanej do Państwa celów, pomagamy w ochronie, wsparciu i rozwoju firmy. Nasze cztery rozwiązania oparte na potrzebach wpływają na zrozumienie i zarządzanie ryzykiem, poprawienie wyników i zmaksymalizowanie kontroli.

W oparciu o szeroką wiedzę branżową, zaawansowaną analitykę i specjalistyczną wiedzę globalną, nasz zespół doradców tworzy strategie zarządzania ryzykiem, aby pomóc Państwu zbudować odporność firmy.

Nasze rozwiązania analityczne oparte na najlepszych danych, dostarczają praktycznych informacji, które pozwalają na podejmowanie określonych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.

Marsh, jako światowy ekspert w dziedzinie captive, pomaga organizacjom różnej wielkości w zarządzaniu ryzykiem poprzez innowacyjne rozwiązania.

Nasza kompleksowa oferta w zakresie zarządzania szkodami, specjalistyczna wiedza i wiodące na rynku, innowacyjne rozwiązania przekładają się na lepsze wyniki dla klientów.

Nasza wiedza

Nasi specjaliści dostarczają rozwiązania, które pomagają Państwu lepiej zarządzać ryzykiem i wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Marsh Advisory

Pomagamy wyprzedzić ryzyko.

 

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Ryzyko jest nieuniknioną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiejsze, stale zmieniające się środowisko stawia przed firmami nowe wyzwania. Ważne jest, aby firmy łączyły zarządzanie ryzykiem ze swoją strategią oraz budowały kompleksowe podejście i plan zarządzania ryzykiem.

W celu zapewnienia Państwu lepszego zrozumienia i zarządzania ryzykiem,  poprawy wyników i zmaksymalizowania kontroli, Marsh Advisory stosuje cztery rozwiązania oparte na potrzebach ꟷ konsulting, analitykę, zarządzanie roszczeniami oraz ubezpieczenia captive. 

Zarządzanie ryzykiem jest złożone i dynamiczne.

Nowe i istniejące ryzyka mogą zakłócać codzienną działalność i negatywnie wpływać na rentowność. Firmy nie zawsze mogą wyeliminować ryzyko, ale mogą nim zarządzać. Ważnym elementem ochrony firmy jest pomiar ekspozycji na ryzyko oraz identyfikacja najbardziej krytycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć na nią wpływ. Dzięki wiedzy branżowej, zaawansowanej analityce i specjalistycznej wiedzy globalnej, nasz zespół doradców tworzy dostosowane do potrzeb strategie zarządzania ryzykiem, aby pomóc Państwu w budowaniu odporności na zagrożenia.

W celu zapewnienia lepszych wyników, zajmujemy się również kompleksową obsługą roszczeń, dostarczamy specjalistyczną wiedzę i wiodące na rynku innowacje.

Nasz zespół

Jacek Borowski

Jacek Borowski

Marsh Advisory Leader

  • Poland