Skip to main content

Sektor wydobywczy

Złożoność cyklu życia projektów sektora wydobywczego wymaga wiedzy, która wykracza poza tradycyjne sposoby zarządzania ryzykiem. Nasz globalny Zespół składający się z 300 ekspertów zapewnia kompleksowe i efektywne kosztowo programy zarządzania i transferu ryzyka, które zwiększają odporność projektów.

Do globalnych wyzwań przemysłu wydobywczego należą: wahania cen towarów, operacje zdalne i rozbudowany łańcuch dostaw, konsekwencje wynikające z COVID-19, zarządzanie kosztami, ograniczony dostęp do finansowania oraz rosnące oczekiwania wobec konieczności wsparcia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Jednocześnie inwestorzy wymagają rygoru operacyjnego i dyscypliny kapitałowej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zwrotu z kapitałochłonnych projektów i aktywów.

Specjaliści Marsh dedykowani obsłudze sektora wydobywczego wspierają zarówno duże firmy, jak i mniejsze przedsiębiorstwa w obniżaniu ekspozycji na ryzyko, a także zarządzaniu i transferze ryzyka na każdym etapie działalności: od pozyskiwania kapitału po zamknięcie kopalni.

Dzięki rozumieniu branży i szerokim możliwościom doradczym wspieramy górników, wykonawców, handlowców oraz podmioty finansujące wydobycie w prognozowaniu i reagowaniu na zmieniający się profil ryzyka projektów i środowisk, w których prowadzą działalność.

300

specjalistów

20

biur na świecie dedykowanych obsłudze podmiotów sektora wydobywczego

750

Około 750 milionów USD plasowanej składki w sektorze wydobywczym

Często zadawane pytania

Programy ubezpieczeniowe różnią się w zależności od poszczególnych etapów projektu i działalności firmy. Zwykle obejmują one:

 • Szkody materialne i przerwy w działalności 
 • Wszystkie rodzaje ryzyka dotyczące wykonawców i opóźnienia w rozpoczęciu działalności
 • Odpowiedzialność cywilną osób trzecich
 • Odpowiedzialność cywilną członków zarządu 
 • Ładunki morskie i przepływ towarów 
 • Odszkodowania dla pracowników
 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem (tj. zagrożenia polityczne, przemoc polityczna, terroryzm i sabotaż, porwania, okupy i wymuszenia)
 • Ryzyka cybernetyczne
 • Ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie na życie

W obliczu zwiększonej zmienności rynku, odporność organizacyjna nabiera coraz większego znaczenia. Rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem mogą dostarczyć niezbędnych informacji na każdym z poniższych etapów:

 • Przegląd: analizowanie, modelowanie i ocena strategii, procedur i zabezpieczeń, które posiada Państwa firma, z perspektywy ryzyka projektu i ryzyka korporacyjnego.
 • Restrukturyzacja: projektowanie nowych strategii identyfikacji i ograniczenia ryzyka, w tym programów transferu ryzyka.
 • Reakcja: specjalne usługi mające na celu wsparcie firmy w przypadku wystąpienia szkody lub trudnej sytuacji.
 • Odbudowa: zarządzanie następstwami incydentu lub szkody i umożliwienie firmie jak najszybszego powrotu do prowadzenia działalności.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

 • Poland

Placeholder Image

Paweł Florek

Dyrektor, Biuro Marsh w Krakowie

 • Poland