Skip to main content

Sektor energetyczny

Firmy prowadzące działalność w sektorze energetycznym i energii odnawialnej mogą lepiej kontrolować zachodzące zmiany i osiągać sukcesy operacyjne i finansowe dzięki wsparciu naszych ekspertów i oferowanym rozwiązaniom w zakresie zarządzania ryzykiem.

Firmy energetyczne stoją przed poważnymi wyzwaniami i zagrożeniami z uwagi na zachodzące w tej branży dynamiczne zmiany. Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na energię. Jednocześnie zarówno rządy, jak i poszczególne organizacje i społeczności zobowiązują się do ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz przyspieszenia procesu przechodzenia na odnawialne źródła energii.

Uszkodzenia infrastruktury, katastrofy naturalne i klęski żywiołowe, błędy ludzkie oraz zagrożenia cybernetyczne mogą powodować przerwy w dostawie prądu lub poważne zakłócenia w produkcji energii. Ponadto zmiany regulacyjne, a także presja społeczna, mogą wbudzać niepewność wśród operatorów i inwestorów.

Globalny zespół Marsh, składający się z ponad 700 specjalistów, oferuje pomoc w obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka oraz osiągnięciu stabilności operacyjnej i finansowej firmy. Nasze wsparcie obejmuje również doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem i rozwiązań ubezpieczeniowych dla zapewnienia Państwu możliwości realizacji celów i zwiększenia odporności organizacji na ryzyko.

Często zadawane pytania

Zakres ubezpieczenia dla firm energetycznych powinien obejmować: nieruchomości, aktywa i infrastrukturę na lądzie/na morzu, ochronę przed przerwami w działalności i utratą dochodów, nowe inwestycje budowlane, odpowiedzialność cywilną oraz straty z tytułu odszkodowań dla pracowników. Ze względu na fakt, iż większość zasobów energetycznych znajduje się w otwartym środowisku i jest narażona na działanie czynników naturalnych, kluczowe znaczenie ma ochrona przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i zjawiskami klimatycznymi. Mając na uwadze skalę cyfryzacji w całym łańcuchu wartości energii, firmy powinny również rozważyć ochronę przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi. Ponadto, w zależności od miejsca prowadzenia działalności, może zaistnieć potrzeba objęcia ubezpieczeniem także zagrożeń na tle politycznym i kredytowym.

Każda firma, obiekt czy inwestycja są wyjątkowe — najlepszym sposobem na zrozumienie, oszacowanie i zarządzanie ryzykiem jest podjęcie współpracy z doświadczonym doradcą ds. ryzyka. 

Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem w branży energetycznej to temat złożony, który wymaga specjalistycznej wiedzy. Spółki naftowe i gazowe, producenci energii, dystrybutorzy, sprzedawcy oraz inwestorzy i operatorzy energii odnawialnej muszą mierzyć się ze szczególnymi formami ryzyka, a tym samym mają zróżnicowane potrzeby ubezpieczeniowe. Istotna w tym aspekcie jest współpraca z doradcami ds. zarządzania ryzykiem, którzy rozumieją model biznesowy klienta i potrafią szczegółowo objaśnić najważniejsze trendy branżowe i mogą dostarczyć najlepsze praktyki w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Globalny zespół Marsh złożony z doradców ds. energii elektrycznej, inżynierów ds. ryzyka i brokerów zapewnia pomoc w rozmowach z ubezpieczycielami na całym świecie, a także proponuje rozwiązania wspierające realizację krótko- i długoterminowych celów klienta.

W miarę jak świat zmierza ku ekologicznej przyszłości, rosną inwestycje w energię odnawialną. Jednakże przejście na czyste źródła energii może powodować zakłócenia w całym łańcuchu wartości energii. Krajobraz ryzyka ulega dynamicznym zmianom dla inwestorów, operatorów i producentów technologii związanych z energią odnawialną.

Oto wybrane rodzaje ryzyka, na jakie narażone są podmioty z tej branży:

  • Zrozumienie polityki władz lokalnych i wymogów prawnych dotyczących budowy i eksploatacji aktywów energii odnawialnej.
  • Zagwarantowanie dostępu do kapitału i opracowanie korzystnych finansowo programów ubezpieczeniowych dla wszystkich interesariuszy w celu umożliwienia skorzystania z oferty banków.
  • Zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej w fazie budowy i eksploatacji.
  • Ochrona aktywów i infrastruktury energii odnawialnej przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i katastrofami naturalnymi. 
  • Zrozumienie nowych technologii i sposobu ich integracji z istniejącymi sieciami.
  • Ochrona przed utratą dochodów w przypadku przerw w działalności. 

Globalny zespół specjalistów ds. energii odnawialnej i inżynierów ds. ryzyka w Marsh na bieżąco informuje klientów o postępach w dziedzinie energii odnawialnej i pomaga w zarządzaniu ryzykiem i nowymi możliwościami.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

  • Poland

Placeholder Image

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics

  • Poland

Michal Talarski

Michał Talarski

Dyrektor Pionu Klientów Strategicznyc

  • Poland