Skip to main content

Digital report

Global Insurance Market Index

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli, dostarczające informacji na temat głównych światowych rynków ubezpieczeniowych.

4%

Global commercial insurance prices rose by 4% in the first quarter of 2023.

22%

The pace of rate increases slowed for the eighth consecutive quarter; global composite increases peaked at 22% in the fourth quarter of 2020.

Q4 2023

Globalne rynki ubezpieczeń: Ceny pozostają stabilne u progu 2024 r.

Globalne ceny ubezpieczeń wzrosły o 2% w czwartym kwartale 2023 r., w porównaniu do 3% wzrostu w poprzednich dwóch kwartałach – wynika z Marsh Global Insurance Market Index. Był to 25. kwartał z rzędu, w którym ceny wzrosły, kontynuując tym samym najdłuższą serię wzrostów notowaną od powstania indeksu w 2012 roku.

Global Insurance Market Index czwarty kwartał 2023 r.

Globalne wahania stawek ubezpieczeniowych

Key highlights

Regionally, composite pricing increases for the fourth quarter were as follows:

4%

United States

3%

United Kingdom

5%

Continental Europe

8%

Latin America and the Caribbean

1%

Asia

7%

Pacific

*Uwaga: Wszystkie odniesienia do wysokości cen i wahań stawek przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami uśrednionymi, chyba, że zaznaczono inaczej. Dla ułatwienia sporządzenia raportu, wszystkie wartości procentowe zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej.

Globalne zmiany stawek ubezpieczeń – według regionu

Globalne trendy według linii ubezpieczeniowych Q4 2023

  • Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 6% i odnotowały wzrost we wszystkich regionach z wyjątkiem Pacyfiku, gdzie stawki pozostały na niezmienionym poziomie. Ubezpieczyciele na całym świecie nadal szczegółowo analizowali wyceny nieruchomości w świetle trwającej inflacji.
  • Stawki dla ubezpieczeń OC wzrosły o 3%. Ubezpieczyciele nadal byli zaniepokojeni inflacją, szczególnie w związku z utrzymującymi się wysokimi odszkodowaniami zasądzanymi przez amerykańskie sądy.
  • Stawki dla linii finansowych i profesjonalnych spadły o 6%, a spadek odnotowano w każdym regionie. Ryzyka związane z USA - takie jak amerykańskie spółki giełdowe w zakresie ochrony dyrektorów i członków zarządu (D&O) - ponownie znalazły się w centrum zainteresowania ubezpieczycieli.
  • Stawki ubezpieczeń cybernetycznych spadły o 3% w ujęciu globalnym. W regionach, w których stawki wzrosły, tendencja wzrostowa była wolniejsza. Ubezpieczyciele nadal koncentrowali się na kontroli cyberbezpieczeństwa, zazwyczaj poszukując poprawy z roku na rok.

Key highlights

Globally, pricing for the four major product lines were:

+10%

Property insurance

+3%

Casualty insurance

-5%

Financial and professional lines insurance

-11%

Cyber insurance

Global Insurance Market Index – 2023 Q1