Raport

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli komercyjnych, dostarczający informacji na temat głównych światowych rynków ubezpieczeniowych.

11%

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 11% w pierwszym kwartale 2022 roku.

26%

W przypadku ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych odnotowano najwyższy wzrost cen spośród wszystkich głównych produktów ubezpieczeniowych.

Kontynuacja umiarkowanego tempa wzrostu cen ubezpieczeń, wyjątek wśród polis cybernetycznych

Globalne ceny ubezpieczeń wzrosły o 11% w pierwszym kwartale 2022 r., co oznacza piąty z rzędu kwartał, w którym obserwujemy tendencję spadkową od czasu, gdy wskaźnik wzrostu cen osiągnął najwyższy poziom wynoszący 22% (Q4 2020 r.).

Był to także 18-sty z rzędu kwartał, w którym w którym nastąpił wzrost cen ubezpieczeń, kontynuujący najdłuższy trend wzrostowy datowany od 2012 roku – od momentu powstania Marsh Global Insurance Market Index.

W pierwszym kwartale 2022 wolniejsze tempo wzrostu cen linii finansowych i profesjonalnych skutkowało umiarkowanym wzrostem stawek w większości regionów, ale wciąż wyprzedają one linie majątkowe i OC – głównie dzięki cenom polis cybernetycznych – ze wzrostem stawek wynoszącym średnio 26%, w porównaniu do odpowiednio 7% i 4%.

Polisy cybernetyczne nadal wykazują znaczny wzrost stawek – o 110% w USA i 102% w Wielkiej Brytanii w omawianym kwartale.

Kluczowe wnioski

Regionalnie, średni wzrost cen ubezpieczeń w pierwszym kwartale przedstawiał się następująco:

12%

Stany Zjednoczone

20%

Wielka Brytania

6%

Europa kontynentalna

6%

Ameryka Łacińska i Karaiby

3%

Azja

10%

Region Pacyfiku

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Global Insurance Market Index – 2022 Q1