Raport

Global Insurance Market Index

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli, dostarczający informacji na temat głównych światowych rynków ubezpieczeniowych.

6%

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 6% w trzecim kwartale 2022 roku.

22%

Tempo wzrostu stawek zwolniło siódmy kwartał z rzędu; globalne wzrosty osiągnęły szczytowy poziom w czwartym kwartale 2020 r., wynoszący 22%.

Kontynuacja umiarkowanego tempa wzrostu cen ubezpieczeń

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 6% w trzecim kwartale 2022 roku – wynika z Marsh Global Insurance Market Index. Tempo wzrostu stawek zwolniło siódmy kwartał z rzędu; globalne wzrosty osiągnęły szczytowy poziom w czwartym kwartale 2020 r., wynoszący 22%.

Trzeci kwartał 2022 roku był 20-stym kwartałem z rzędu, w którym obserwowano wzrost cen, kontynuując najdłuższą serię wzrostów notowaną od powstania Marsh Global Insurance Market Index w 2012 roku. W trzecim kwartale 2022 ceny ustabilizowały się w większości regionów, co było spowodowane pierwszym spadkiem w liniach finansowych i profesjonalnych odnotowanym po raz pierwszy od Q3 2017 r.

Wzrost cen ubezpieczeń cybernetycznych ponownie wyprzedził inne produkty; jednakże uległ również stabilizacji, do 48% w Stanach Zjednoczonych i 66% w Wielkiej Brytanii.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Kluczowe informacje

W ujęciu regionalnym wzrost cen ubezpieczeń w trzecim kwartale przedstawiał się następująco:

5%

USA

7%

Wielka Brytania

6%

Europa kontynentalna

5%

Ameryka Łacińska i Karaiby

2%

Azja

5%

Region Pacyfiku

Q3 2022 Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index – 2022 Q3

Global Insurance Market Index – 2022 Q2

GIMI Q3 2022