Skip to main content

Transport i Logistyka

Nasz Zespół specjalistów Marsh dedykowany branży transportowej pomoże Państwu zidentyfikować zagrożenia związane z transportem i magazynowaniem, a także określić i zagwarantować odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej w celu ograniczenia ryzyka.

Branża transportowa i logistyczna przechodzi obecnie transformację. W wyniku pandemii integracja tych branż uległa przyspieszeniu. Cyfryzacja i oczekiwania klientów stanowią bodziec dla dotychczasowych oraz nowych uczestników rynku do realizowania szybszej obsługi i prowadzenia lepszej kontroli procesu dostawy produktów.

Nasz Zespół wykorzystuje najnowsze technologie i strategie zarządzania ryzykiem, aby opracowywać programy ubezpieczeniowe obejmujące cały łańcuch dostaw. Naszym celem jest zapewnienie Klientom lepszego zrozumienia ryzyka, dokładniejszej kontrolę oraz odpowiedniej ochrony dla dostarczanych towarów.

Nieustannie wprowadzamy innowacje do programów ubezpieczeniowych, korzystając z różnego rodzaju rozwiązań cyfrowych, danych i analiz, narzędzi oraz usług do zarządzania ryzykiem. Dzięki zintegrowanym usługom zarządzania szkodami pomagamy obniżyć koszty i usprawnić proces odzyskiwania odszkodowań.

Obsługujemy firmy o różnej wielkości – od międzynarodowych operatorów po małe firmy kurierskie, a także globalnych dostawców usług logistycznych. Dysponujemy odpowiednią skalą, zakresem i obecnością na rynku, aby pomóc klientom w zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka w całym łańcuchu dostaw.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Mimo że większość firm transportowych posiada własne ubezpieczenie od strat i odpowiedzialności, jego zakres może być niewystarczający lub podlegający przepisom konwencji, co ogranicza zwrot kosztów do pełnej wartości przesyłki. Może to prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo traci znaczną kwotę pieniędzy na utracone lub uszkodzone towary bez możliwości zwrotu kosztów przez firmę transportową. Ubezpieczenie cargo zapewnia użytkownikowi ochronę przed fizyczną utratą towarów lub ich uszkodzeniem podczas przewozu, a także obejmuje towary składowane czasowo w trakcie transportu.

Ubezpieczenie cargo jest narzędziem zarządzania ryzykiem chroniącym wartość towarów podczas transportu lub czasowego składowania. Chroni ono właścicieli produktów przed znacznymi finansowymi spowodowanymi zniszczeniem lub niedostarczeniem towarów. Jest ono również wymagane w ramach niektórych umów sprzedaży. W pewnych sytuacjach sprzedawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia, nawet po dotarciu towarów do ich miejsca przeznaczenia. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia ładunku jest często wymogiem nakładanym przez analityków ryzyka lub banki, w przypadku gdy zostanie do nich skierowany wniosek o sfinansowanie zakupu towarów importowanych z zagranicy lub wysyłanych na podstawie akredytywy.

Każda ze stron transportująca towary, produkty lub inne dobra za pomocą dowolnego środka transportu.

Cena ubezpieczenia cargo jest obliczana na podstawie wyceny przewożonych towarów i postrzeganego ryzyka. Wycena ładunku jest dostosowywana do potrzeb właściciela ładunku oraz sposobu obliczania wartości. Przykładowo ubezpieczoną wartość towarów można ustalić, dodając wartość faktury handlowej towarów (zapłata jaką otrzymują Państwo od klienta) do kosztu transportu towarowego, z dodatkową opłatą w wysokości 10% na pokrycie dodatkowych kosztów. Alternatywne opcje wyceny to koszt odtworzenia, uzgodniona wartość i cena sprzedaży.

Logistyka to organizacja i/lub transport towarów w globalnym łańcuchu dostaw. Dokładne wymagania dotyczące ubezpieczenia muszą być dostosowane do zakresu działań każdej operacji. Z uwagi na fakt, że podstawową działalnością dostawców usług logistycznych jest zarządzanie, nadzór i kontrola nad towarami innych podmiotów, podstawowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność prawną za przewóz ładunków.

Ubezpieczenie logistyczne zapewnia ochronę wszystkim podmiotom zaangażowanym w transport, magazynowanie lub organizację tego rodzaju działań. Należą do nich firmy transportowe, spedytorzy, operatorzy magazynów, przewoźnicy umowni (NVOCC), pośrednicy celni i maklerzy frachtowi.

Wycena może się znacznie różnić w zależności od rodzaju działalności, limitów, historii szkód, odpowiedzialności umownej, obowiązujących konwencji, krajowego lub międzynarodowego przepływu towarów oraz wielkości operacji. Do wyceny zawsze wykorzystuje się przychody brutto z przebiegu pojazdu oraz pozostałe istotne informacje dotyczące ryzyka.

„Awaria wspólna” to strata wynikającą z dobrowolnego oddania jakiejkolwiek części statku lub ładunku, lub przeznaczenia wydatków na zabezpieczenie statku i pozostałego ładunku. Gdy właściciel statku deklaruje ogólną średnią, koszty związane ze stratą dzieli się proporcjonalnie między właścicielami statku a wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za ładunek. Wydatki te są zwykle pokrywane w ramach polisy ubezpieczeniowej ładunku. Straty mogą być w tym przypadku znaczne, a do uwolnienia ładunku mogą być wymagane listy gwarancyjne. List gwarancyjny jest wystawiany przez towarzystwo ubezpieczeniowe i stanowi zgodę na pokrycie odpowiedzialności ubezpieczonego za udział w szkodzie.

Kontakt

Placeholder Image

Dariusz Klinger

Dyrektor ds. Obsługi Klienta, Lider Praktyki Transportowej

Placeholder Image

Robert Michalski

Dyrektor ds. Obsługi Klienta, Biuro Marsh w Gdańsku

Michal Dmochowski

Michał Dmochowski

Dyrektor ds. Obsługi Klienta, Biuro Marsh w Gdańsku