Skip to main content

Hotelarstwo

Marsh pomaga firmom świadczącym usługi hotelarskie obniżać całkowity koszt ryzyka, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych zarówno w okresie wzrostu gospodarczego, jak i w niepewnych czasach.

Rozwijająca się branża turystyczna i proces globalizacji mają wpływ na rozwój sektora hotelarskiego.

Obecnie, w związku z regularnie zmieniającymi się ograniczeniami w podróżowaniu, hotele i restauracje stoją w obliczu niestabilnego popytu, ograniczonych możliwości przyjmowania gości oraz ciągłej niepewności, co sprawia, że planowanie budżetu i finansów staje się coraz trudniejsze. Długoterminowa poprawa sytuacji w branży hotelarskiej będzie wymagała wprowadzenia nowych modeli operacyjnych, technologii i planowania opartego na danych w celu przewidywania trendów, w tym zwiększonych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i rosnących obaw klientów.

Wyniki finansowe w branży hotelarskiej zależą w dużym stopniu od rynku i rodzaju aktywów, co powoduje, że kluczowe znaczenie zyskuje tutaj zindywidualizowane podejście do prognozowania. W Marsh zatrudniamy ponad 800 specjalistów z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem zajmujących się obsługą podmiotów branży hotelarskiej. Nasz Zespół zapewni pomoc w opracowaniu programu kontroli strat, dzięki któremu zarządzanie ryzykiem w Państwa firmie stanie się bardziej efektywne.

Często zadawane pytania

Branża hotelarska to szeroka kategoria, którą tworzy wiele rodzajów działalności. Do tego sektora zalicza się każda działalność, która oferuje klientom usługi gastronomiczne, noclegowe lub rekreacyjne, w tym:

  • Usługi noclegowe: hotele, luksusowe ośrodki wypoczynkowe, motele, domki, noclegi ze śniadaniem i gospody.
  • Wyżywienie i wypoczynek: restauracje, bary, kina i spa.
  • Działalność zorientowana na oferowanie aktywności: pola golfowe, wypożyczalnie łodzi i rowerów, ośrodki jazdy konnej i narciarskie, parki rozrywki oraz parki wodne.

Ze względu na różne zagrożenia związane z każdą z tych kategorii, firmy z branży hotelarskiej mogą skorzystać z wyjątkowej strategii dotyczącej zakresu ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem, która ma na celu ochronę gości, personelu, mienia i przychodów. 

 

Organizacje działające w sektorze hotelarskim powinny posiadać ubezpieczenie o zakresie podobnym standardowej polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje tradycyjne obszary ryzyka, takie jak pożar, kradzież i akty wandalizmu, a także ubezpieczenie mienia w odniesieniu do fizycznej struktury firmy.

Prowadząc działalność w branży hotelarskiej warto również rozważyć ochronę poniższych aspektów modelu biznesowego:

  • Przerwy w działalności: ubezpieczenie od awarii sprzętu pozwala możliwie jak najszybciej przywrócić działanie urządzenia w przypadku wystąpienia awarii zasilania, burzy czy klęski żywiołowej. Na przykład, w sytuacji awarii urządzeń chłodniczych i konieczności utylizacji dużych ilości żywności, takie ubezpieczenie pomoże w pokryciu strat związanych z szybką naprawą systemu i wymianą utraconych towarów.
  • Odpowiedzialność cywilna: obejmuje obszary ryzyka, takie jak urazy i skażenie żywności, które są wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę charakter działalności hotelarskiej.

Kompleksowa strategia zarządzania ryzykiem powinn ponadto uwzględniać dodatkowe czynniki takie jak, obowiązkowe odszkodowania dla pracowników, zobowiązania związane z koncesją oraz cyberbezpieczeństwo. Liderzy biznesu powinni ocenić swój model operacyjny w celu określenia głównych obszarów podatności na zagrożenia.

Przewiduje się, że drastyczne zmiany w zachowaniach gości, ich sile nabywczej i oczekiwaniach klientów, które wpływają zarówno na podróże wypoczynkowe, jak i służbowe, będą w znaczący sposób oddziaływać na branżę hotelarską przez najbliższe lata. 

Postrzeganie bezpieczeństwa i ryzyka przez klientów nieustannie się zmienia, dlatego istnieją też inne zagrożenia, które mogą wystąpić w sektorze hotelarskim, wśród nich wyszczególnia się:

  • Ekonomię współdzielenia: rosnąca popularność internetowych usług zakwaterowania spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji rynkowej. Inwestycje w nowe usługi i możliwości dotyczące podróży będą niezbędne do odzyskania udziału w rynku.
  • Braki kadrowe: firmy hotelarskie powinny identyfikować i rozwiązywać problemy związane z płacami oraz satysfakcją pracowników, aby ograniczyć ich rotacj i utrzymać oczekiwany poziom świadczenia usług.
  • Technologię poprawiającą poziom obsługi klienta: technologia powinna być stosowana w różnego rodzaju operacjach jako sposób na zwiększenie komfortu gości. Oprócz wprowadzania nowych udogodnień, takich jak klucze cyfrowe i systemy kontroli pokoi, firmy muszą być przygotowane na rosnącą liczbę luk w zabezpieczeniach cybernetycznych, w tym próby naruszenia systemów rezerwacji.

Eksperci Marsh specjalizujący się w branży hotelarskiej pomagają firmom w analizie zagrożeń i trendów występujących w branży oraz w ocenie obszarów podatnych na zagrożenia. Korzystając z naszych autorskich analiz, opracujemy wspólnie z Państwem program, który ułatwi podjęcie właściwych decyzji w zakresie finansów i ograniczenia ryzyka, dostosowanych do strategii biznesowej firmy.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland