Skip to main content

Zarządzanie zmianami

Każdy pracownik Marsh jest traktowany indywidualnie, ponieważ wierzymy, iż różnorodność myśli, opinii i umiejętności pomaga stale doskonalić świadczone przez nas usługi.

W Marsh wierzymy, że różnorodność i integracja powinny być elementem codziennych działań biznesowych firmy. Jedną z wyznawanych w naszej firmie wartości jest szacunek do każdego współpracownika.

Różnorodność myśli, poglądów i umiejętności umożliwiają stałe doskonalenie usług Marsh, które oferujemy naszym Klientom.

Nie bez przyczyny „integracja” jest jedną z głównych zasad naszej działalności - wierzymy, że otwartość na pomysły, doświadczenia i różne środowiska pracy mają dobry wpływ na naszych pracowników, Klientów, a ostatecznie na całą firmę.

Promujemy kulturę integracji, która wspiera rozwój talentów i zasady wzajemnego szacunku w miejscu pracy, gdzie wszyscy pracownicy wiedzą, że wspólnie budują sukces naszej firmy.

Kierowana przez John’a Doyle (Marsh’s President and Chief Executive Officer), globalna Rada Diversity & Inclusion Council pomaga zapewniać stały nacisk na różnorodność w prowadzonej przez Marsh działalności w różnych regionach. Rada ustala globalne standardy i współpracuje z poszczególnymi regionami oraz praktykami, by wspierać rozwój konkretnych inicjatyw, raportować wyniki i ostatecznie osiągać wyznaczone cele.

Współpracując z liderami Marsh, Rada dostosowuje założenia dotyczące różnorodności i integracji do prowadzonych działań poprzez:

  • Promowanie założeń polityki różnorodności i integracji w obrębie organizacji.
  • Pełnienie funkcji sponsorów oraz członków komitetu sterującego dla grup do spraw pracowników.
  • Pełnienie funkcji grupy konsultacyjnej oraz lidera dla nowych inicjatyw w zakresie różnorodności i integracji na szczeblu globalnym.
  • Zatwierdzanie budżetu dla inicjatyw w zakresie różnorodności i integracji.
  • Pełnienie funkcji rzeczników działań z zakresu różnorodności i integracji- podczas
  • konferencji / spotkań biznesowych wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Zapewnienie bieżącej i otwartej komunikacji dotyczącej różnorodności w Marsh.
  • Wsparcie grupy poprzez udział i/lub promowanie jej działalności.

Obszary działalności rady obejmują także:

  • Kierownictwo i odpowiedzialność biznesu.
  • Poszukiwanie talentów, rozwój i retencję pracowników.

Kariera w Marsh

Zainteresowany karierą w firmie Marsh lub w którejkolwiek z firm Marsh & McLennan?